Физика

Күнделікті өмірдегі физика


Физиканы оқығанда, әсіресе мектепте, әдетте білгеннің бәрі іс жүзінде қолданылмайды деген түсінік қалыптасады.

Алайда, модельдерді идеализациялау ретінде қарастырылатындардың көпшілігі күнделікті өмірде кеңінен қолданылады, физикалық жаттығулардан бастап, ұялы телефондар мен сағаттар сияқты күрделі жабдықтарға дейін.

Осы қосымшалардың кейбірін білу үшін келесі сілтемелерге өтіңіз

Механика

Кинематика

Динамика

Статикалық және гидростатикалық

Жалпы гравитация

Термология

Термометрия

Калориметрия

Газды зерттеу

Термодинамика

Жуылу

Энтропия

Оптика

Жарық шағылыстыру

Жарықтың сынуы

Сфералық линзалар

Толқын

MHS

Толқындар

Акустика

Электромагнетизм

Электростатикалық

Электродинамика

Магнит өрісі

Магниттік күш

Магниттік индукция

Қазіргі физика

Кванттық механика (жақында)

Салыстырмалы