Физика

Термометрия


Біз оны атаймыз Термология жылудың, жылудың, салқындаудың, физикалық күйдің, температураның өзгеруімен және т.б. байланысты құбылыстарды зерттейтін физиканың бөлігі. Термометрия Бұл термологияның температураны, термометрлерді және термометриялық таразыларды зерттеуге бағытталған бөлігі.

Температура

Температура Бұл дененің немесе жүйенің жылу күйін сипаттайтын шама.

Физикалық тұрғыдан ыстық пен суық туралы түсінік, әдетте, күнделікті өмірде қолданатын нәрселерден біршама ерекшеленеді. Молекулалары көп дірілдейтін денені ыстық деп анықтауға болады, яғни жоғары кинетикалық энергия. Сол сияқты суық дене - бұл оның молекулаларының аз қозғыштығы.

Дененің немесе жүйенің температурасын жоғарылату арқылы оның молекулаларының үгітілу жағдайы жоғарылайды деп айтуға болады.

Тоңазытқыштан бір бөтелке минералды суды немесе пештен тортты алып тастаған кезде, біраз уақыттан кейін екеуі де бөлме температурасына жететінін түсінеміз. Яғни су «қызады» және торт «салқындатады». Екі дене немесе жүйе бірдей температураға жеткенде, бұл денелер немесе жүйелер болады деп айтамыз жылу балансы.