Физика

Гюйгенс принципі


Христиан Гюйгенс (1629-1695) 17 ғасырдың аяғында толқын фронтының көрінісі әдісін ұсынды, мұнда толқынның әр нүктесі аймақтан тыс жерде таралатын элементар толқындардың жаңа көзі ретінде әрекет етеді. бастапқы толқынның соққысы және қаншалықты жиі болса. Бұл идея Гюйгенс қағидаты ретінде белгілі.

Берілген сәтте әрбір толқындық нүкте Гюйгенс элементарлық толқындарының көзі ретінде әрекет етеді.

Осы принциптен біртекті ортада және оның барлық кеңеюінде бірдей физикалық сипаттамалары бар, толқын фронты ешқандай кедергілер болмаса, оның пішінін сақтайды деген қорытынды жасауға болады.

Осылайша: