Физика

Дыбыстық түтіктер (жалғасы)


Жабық түтіктер

Ұзын дыбыстық түтікті қарастыру толқындар жылдамдықпен таралады v.

Толқынның мүмкін болатын конфигурациясы:

Дірілдің жолдары осы мысалдардан төмендегідей жалпылауға болады:

Гармониканың жиілігін мыналар береді:

Жабық түтікте тақ гармониканың табиғи жиіліктері ғана алынады.