Физика

Динамика сұрақтары


Орталық центрлік күш

(1) 100 м радиустың қисығын 15 м / с at жылдамдықпен жүріп өткен кезде массасы 600 кг массасы қандай центрипетальдық күшке жетеді?

(2) Алдыңғы жаттығу машинасы тайып кетпеуі үшін жол мен шиналар арасындағы статикалық үйкеліс коэффициенті қандай болуы керек?

Жүйелер

(1) Жазықтықтың динамикалық үйкеліс коэффициенті 0,2-ге тең болатын келесі жүйенің үдеуі қандай?

Әр блокты жеке қарастыру:

1-блок үшін:

2-ші блок үшін:

Тік:

Көлденең:

Біз теңдеулер жүйесін жинай аламыз және оған қосамыз:

Жұмыс

(1) Денесі көлденеңінен 1 км қозғалса, көлденеңінен 30 ° бұрыш құратын 100Н қарқындылық күші қандай жұмыс жасайды?

(2) Келесі 0,5кг салада қандай жұмыс атқарылады:

(a) тігінен:

(b) көлденеңінен: