Физика

Нүктенің статикасы


Тепе-теңдік жағдайында болу үшін ол келесі шартты қанағаттандыруы керек:

Осы сәтте қолданылған барлық күштердің нәтижесі нөлге тең болуы керек.

Мысалдар:

(1) А массасы 20кг тепе-теңдікте болуы үшін күштің қарқындылығы қандай болуы керек ?

Болу:

Бірақ салмақ күші мен Қалыпты күш бір-біріне қарама-қарсы мағынаға ие болғандықтан, олар бір-бірін жоққа шығарады.

Тепе-теңдік шартын сақтай отырып: