Физика

Статикалық және гидростатикалық мәселелер


Қуаттылық

(1) Көлемі 10 см 3 кубтың салмағы 50г. Су ыдысына салынып, ол батып кете ме?

Блоктың тығыздығы судың тығыздығынан үлкен болғандықтан, блок батып кетеді.

(2) 5 см³ мұз суы аквариумға орналастырылған. Сфераның әсерінен су қандай күшке ие? Деректер: мұздың тығыздығы = 0,92г / см³ және судың тығыздығы = 1г / см³.