Физика

Орталық центрлік күш


Дене айналмалы қозғалыс жасаған кезде, қозғалыс бағытын өзгерту үшін жауап беретін үдеу жүреді, оны біз MCP-де көрсетілгендей центрипетикалық үдеу деп атаймыз.

Үдеудің бар екенін және дененің массасын ескере отырып, Ньютонның 2-ші заңы бойынша центрипетикалық үдеу сияқты, дөңгелек жолдың центріне бағытталған күшті есептей аламыз.

Біз бұл күшті орталық центрлік күш деп атаймыз. Онсыз дене айналмалы қозғалыс жасай алмады.

Жоғарыда айтылғандай, қозғалыс бірқалыпты дөңгелек болғанда, центрипетальды үдеу тұрақты болады, сондықтан центретикалық күш те тұрақты болады.

Мұны біле отырып:

немесе

Сонымен:

Центрипетальды күш денеге әсер ететін күштердің нәтижесі, бағытқа перпендикуляр бағытта.

Мысал:

Көлік 20 м / с жылдамдықпен 100 м радиустың қисығын жүргізеді. Көліктің массасы 800кг болғандықтан, центрлік күштің интенсивтілігі қандай?