Физика

Динамикалық формулалар


Физикада динамика дененің қозғалысы мен сол қозғалыс себептерін зерттейтін механиканың бір саласы.

Міне, осы мазмұн туралы формулалар тізімі.

Ньютон заңдары
Нәтиже күші

Ньютонның 1-ші заңы Қозғалмалы дене қимылдауға тырысады, ал денесі демалғанда қалады.
Ньютонның 2-ші заңы

Ньютонның 2-ші заң векторы

Ньютонның 3-ші заңы

Күш салмағы
Дененің салмағы

Үйкеліс күші
Статикалық үйкеліс күші

Динамикалық үйкеліс күші

Созылу күші
Гук заңы

Орталық центрлік күш
Орталық центрлік күш

Күш жұмысы
Жұмыс

Қуат
Орташа қуат

Интантикалық қуат

Энергетика
Кинетикалық энергия

Гравитациялық потенциал энергиясы

Серпімді потенциалдық энергия

Механикалық энергия

Қозғалыс импульсі мен мөлшері
Импульс

Қозғалыс мөлшері

Импульс теоремасы

Қозғалыс мөлшерін сақтау