Физика

Мылжың қозғалысы


Көлбеу қозғалыс дегеніміз - бұл бөліктің тік және бөлігі көлденең қозғалыс. Мысалы, көлденеңімен белгілі бір бұрышқа лақтырылған тасты немесе көлденең бұрышпен соққан доптың қозғалысы.

Тік қозғалыс негіздерімен ауаға төзімділік ескерілмеген кезде, дене ауырлық үдеуінен өтетіні белгілі.

Мылжың немесе снаряд лақтыру

Жиһаз максималды биіктікке жететін жолмен алға жылжиды, содан кейін қайтадан параболалық жолды қалыптастырады.

Бұл қозғалысты зерттеу үшін көлбеу қозғалыс вертикальды қозғалыс арасындағы нәтиже деп қарастырылуы керек (ужәне көлденең қозғалыс (х).

Тік бағытта дене бастапқы жылдамдығы тең болатын біркелкі өзгермелі қозғалысты орындайды және ауырлық үдеуі (ж)

Көлденең бағытта дене жылдамдыққа тең бірқалыпты қозғалыс жасайды .

Ескерту:

  • Шығу кезінде тік жылдамдық азаяды, ол нүктеге (максималды биіктікке) жетеді және жылдамдығын арттыра түседі.
  • Максималды диапазон - босату нүктесі мен дененің құлау нүктесі арасындағы қашықтық, яғни у = 0.
  • Лездік жылдамдық көлденең және тік жылдамдықтардың векторлық қосындысы арқылы беріледі, яғни . Жылдамдық векторы әр сәтте траекторияға қатысты болады.

Мысал:

Найза алғашқы жылдамдықпен лақтырады v0= 25м / скөлденеңінен 45 ° бұрыш жасайды. (а) Максималды диапазон (b) және ең үлкен биіктік қандай?

Бұл қозғалысты есептеу үшін қозғалысты тік және көлденең деп бөлу керек.

Векторды ыдырату оның компоненттеріне тригонометрияның кейбір компоненттері қажет:

Негізінен біз пайда болған бұрышты атай аламыз .

Сонымен:

логотип:

және:

логотип:

көлденең бағытта (а) с кеңістік функциясының х):

болу

бізде:

(1)

Тік (ауыстыру) сағ бойынша у):

болу

бізде:

(2)

Уақыт екі теңдеу үшін де бірдей, сондықтан оны (1) бөліп, (2) -ге алмастыра аламыз:

(1)

және содан кейін:

(2) орнына ауыстыру:

(2)

және диапазон максималды болатын жерде . Сонда бізде:

бірақ содан кейін:

бұл теңдеуді Баскара формуласымен шешу:

бірақ

сондықтан:

бірақ

Сонымен

Есептеулердегі проблемалық деректерді ауыстыру:

(b) Биіктігі максималды болған кезде білеміз . Сонымен, Торрицели теңдеуінен бастап тік қозғалыста:

теңдеудегі есептерді алмастыра отырып, біз мынаны аламыз: