Физика

Акустика формулалары


Акустика - дыбысты зерттеумен байланысты физика саласы.

Міне, осы мазмұн туралы формулалар тізімі.

Газ тәрізді ортадағы дыбыстың таралу жылдамдығы
Таралу жылдамдығы

Әр түрлі температурада бірдей газдағы таралу жылдамдығы

Акустикалық диапазон
Екі дыбыстың аралығы

Дыбыс қарқындылығы
Дыбыс қарқындылығы

Дыбысты есту шегі (ASL)
Ауырсыну шегі (LSD)
Дыбыс деңгейі

Дыбыстық түтіктер
Түтіктерді ашыңыз

Жабық түтіктер

Доплер эффектісі
Доплер эффектіндегі жиілік