Физика

Оптикалық формулалар


Оптика - бұл анықтайтын себеп ретінде сәулелі энергиясы бар құбылыстарды зерттейтін физика саласы.

Міне, осы мазмұн туралы формулалар тізімі.

Жарық шағылыстыру
Сыну заңы

Айналар
Жалпақ айналар Нысанға тікелей және тең көлемдегі виртуалды сурет.
Жалпақ айналар қауымдастығы

Дөңес айналар және конверген линзалар Виртуалды сурет, нысаннан тікелей және кішірек.
Гаусс теңдеуі

Үлкейту

Жарықтың сынуы
Абсолютті сыну көрсеткіші ортадағы

Снелл-Декарт заңы

Екі БАҚ арасындағы сынудың салыстырмалы индексі