Физика

Электродинамикалық формулалар


Электродинамика - қозғалмалы электр зарядтарының әрекетін зерттейтін физика саласы.

Міне, осы мазмұн туралы формулалар тізімі.

Электр тогы
Электр тогының қарқындылығы

Электр қуатының үздіксіздігі

Өткізгіштегі «жол нұсқалары» болған кезде олардың алдындағы ток бөлімдердің әр бөлігіндегі токтардың қосындысына тең болады.

Электр кедергісі
Электр кедергісі

Электр өткізгіштік

Резисторлар қауымдастығы
Сериялар

Параллель

Аралас

Электр тізбегінің әр бөлігінде кернеу (U), кедергі (R) және ток күші (i) сериялық және параллель тізбектер туралы белгілі болған нәрсеге сүйене отырып есептеледі және осы есептеулерді жеңілдету үшін тізбектерді азайту немесе қайта жобалау ұсынылады әр бөлік үшін резисторлар.

Джоуль эффектісі
Джоуль эффектінен туындаған жылыну

Электр энергиясы
Қуат

Электр энергиясын тұтыну
Қуатты тұтыну