Физика

Энтропияның формулалары


Физикалық жүйеде бөлшектердің бұзылуының өлшемін энтропия деп атаймыз.

Міне, осы мазмұн туралы формулалар тізімі.

Энтропия
Энтропияның өзгеруі