Физика

Электродинамикалық мәселелер


Электр энергиясы

1. 100 Вт шамы 220 В электр желісінде жұмыс істеу үшін жасалады.

а) Осы шамның талшыққа төзімділігі қандай?

Кедергі мен күш теңдеулерін қолдану:

б) Қалыпты жағдайларда қандай ток ағып өтеді?

Қалыпты жағдайда шамның кедергісі мен кернеуіне пропорционалды ток болады және оны екі жолмен есептеуге болады:

в) Егер бұл шам 110 В кернеуде қосылса, оның қуаты қандай болар еді?

Егер шам номиналды кернеуден басқа кернеуі бар желіде қосылса, онда жалғыз шама болады сақталады қарсылық болар еді, өйткені оның өндірісіне ғана байланысты болады. Алайда, шам тек кернеу 220 В-тан төмен болған жағдайда ғана жұмыс істейді, өйткені егер ұзағырақ болса, лампа жіпшесі бұзылып, шам 110 В-да қосылса: