Физика

Ом екінші заңы


Бұл заң өткізгіштің электрлік кедергісіне әсер ететін шамаларды сипаттайды, оның тұжырымдамасында келтірілген:

Тұрақты қиманың біртекті өткізгішінің кедергісі оның ұзындығына және оның құрылысының материалының сипатына пропорционал және оның көлденең қимасының ауданына кері пропорционал. Кейбір материалдарда бұл сіздің температураңызға да байланысты.

Білдіретін:

Қайда:

ρ = кедергісі, өткізгіштің материалы мен оның температурасына байланысты.

ℓ = өткізгіштің ені

A = көлденең қима.

Электрлік кедергі бірлігі ом болғандықтан (Ω), онда қарсыласу үшін SI қабылдаған бірлік болып табылады .