Физика

Джоуль эффектісі


Электр тоғы, біз көргендей, бос аниондардың, катиондардың немесе электрондардың қозғалу нәтижесі. Электр тогы болған кезде қозғалатын бөлшектер жылу өткізгіштің басқа бөліктерімен соқтығысып, қыздыру әсерін тудырады. Бұл эффект Джоуль эффектісі деп аталады.

Сымдағы қызуды Джоуль заңымен өлшеуге болады, оны математикалық түрде білдіретін:

Бұл байланыс уақыттың қарқындылығы пайда болған уақыт аралығында тұрақты болған жағдайда ғана жарамды болады.