Физика

Термодинамиканың қосымшалары


Термодинамика - бұл физика бөлігінде жылу және температура зерттеулерін өндіріс жағдайында қолдануға және жылу энергиясын пайдаланылатын энергияға айналдыруға жауап береді.

Термодинамиканы қолдану Индустриялық революция кезінде үлкен жылу машиналарын қолдану арқылы бүкіл әлемде индустриализацияға үлкен серпін беруге болатындығы айқын болды.

Бүгінгі таңда термодинамика энергияны моториканың инновацияларынан бастап жаңа драйверлердің пайда болуына дейін пайдалану тәсілдерін зерттеп жатыр.