Физика

Толқындық бағдарламалар


Толқындарды зерттеу, механикалық және электромагнитті, физиканың соңғы ғасырлардағы ең дамыған бөліктерінің бірі және қазіргі модельдердің ең жақсартқыштарының бірі болып табылады.

Толқындардың қасиеттерін білу азаматтық құрылыс жұмыстарының табиғи тербеліс жиілігін зерттеуге мүмкіндік береді және болашақта оларда проблемалар туындамас үшін кеңінен қолданылады.

Бұл сонымен қатар толқындардың түсінуіне байланысты, бұл жағдайда электромагниттік, байланыс саласындағы ілгерілеушілік, негізінен, спутниктік және радио арқылы дами алады.