Физика

Калориметрия қосымшалары


Калориметрия - бұл жылу, жылу алмасу, калориметр және жылудың таралуын зерттейтін физика бөлігі.

Физиканың бұл бөлігі сұйықтықты сақталатын температурада сақтайтын термос бөтелкелері сияқты температураны сақтау жабдығының дамуына жауап береді.

Сондай-ақ, температураның әсерінен заттың физикалық күйін түсіндіретін калориметрия және жел және ауа массалары сияқты табиғи құбылыстарды білудің арқасында.