Химия

Бензин


Мұнайды фракциялық айдау арқылы алынған бензин мұнай өнеркәсібінің және ішкі жану қозғалтқыштарының дамуымен өзгертілді.

Көмірсутектер, бензиннің құрамдас бөліктері парафин, олефин, нафтендік және хош иісті қатарға жатады және олардың салыстырмалы пропорциялары мұнай мен қолданылатын өндіріс процестеріне байланысты.

Бүгінде мұнай өңдеу зауыттарынан бензин шығару қозғалтқыштың жұмыс істеу қабілеттілігінің талаптарын қанағаттандыру үшін осы көмірсутектердің мұқият теңдестірілген қоспаларынан тұрады.

Тұтынуға арналған бензин әр түрлі тазарту процестерінде алынған екі, үш және одан да көп компоненттердің қоспасынан тұрады, сонымен қатар толуол, ксилен, сусыз этанол, метанол және басқа да арнайы мақсаттағы басқа да қоспалардан тұрады, соның ішінде: антиоксиданттар және құлатуға қарсы агенттер.