Химия

Бензин Октан


Автокөліктің қозғалтқышы жақсы жұмыс істеуі үшін ішіне бензин мен ауаның қоспасы төгілуі керек.

Көліктің ішінде қоспада электр ұшқыны пайда болады және газдар пайда болады.

Бұл газдар жану цилиндріндегі қысымды жоғарылатады, поршень қозғалады, бұл қозғалтқыштың жұмыс істеуіне мүмкіндік береді.

Бұл көліктің қозғалуына себеп болатын жарылыс кезінде бөлінетін энергияның қарқындылығы.

Қоспаға байланысты, бензин сығылған кезде ертерек жарылып, жарылыстың қарқындылығын төмендетеді.

Жақсы бензин, егер ол ертерек жарылусыз жоғары қысымды беріктікке ие болса.

Ғалымдар бензин сапасын өлшеу үшін стандарт ретінде екі көмірсутекті пайдаланады. Сығылуға өте төмен қарсылыққа ие гептанға 0 (нөл) және 2,2,4-триметил-пентан изоктаны беріледі, олар жоғары сығымдық беріктігі бар, 100 (жүз).

Сонымен, 90 октандық бензин 10% гептан мен 90% изоктан қоспасынан тұрады.