Химия

Күнделікті химия


Күнделікті өмірдегі заттар

Кейбір заттар біздің күнделікті өмірімізде өте көп кездеседі, бірақ ресми атаулардан әртүрлі атаулар бар. Кейбір мысалдарды қараңыз:

- каустикалық сода: натрий гидроксиді

- ас тұзы: натрий хлориді

- нафтален: нафтален

- аспирин: ацетилсалицил қышқылы

- магний сүті: магний гидроксиді

- жарылмаған әк, гидратталған әк немесе жойылған әк: кальций гидроксиді

- әк немесе тыңайтқыш әк: кальций оксиді

- мәрмәр, әктас: кальций карбонаты

- сутегі асқын тотығы: сутегі асқын тотығы

- аммиак: аммиакты гидроксиді

- көмірқышқыл газы: көмірқышқыл газы

- бар: натрий карбонаты

- карбинол: метил спирті

- креолин: крезолдардың қоспасы

- формальдегид: метанал

- ацетилен: этино

- ацетон: пропанон

- эфир: диэтил эфирі

- сірке суы: сірке қышқылы немесе этан қышқылы

- этанол: этил спирті