Химия

Мазмұны


Мазмұнын көру үшін қажетті тақырып атауын нұқыңыз.

СУ
Жер бетіндегі су
Физикалық күйлер
Су айналымы
Компоненттерді бөлу
Негізгі түрлері
Су еріткіш ретінде
Тығыздық және жайлылық
Қысым
Су және өмір
Суды тазарту
Аурулар
AR
Атмосфера
Ауа құрамы
Жану
Ауа қасиеттері
Ауа-райы болжамы
Ауа және денсаулық
ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ
Су ортасын сақтау
Атмосфералық ауаны сақтау
Қоршаған ортаны сақтау
Қоршаған ортаны зерттеу
Негізгі санитария
Қоғамдық денсаулық сақтау
ШАРАЛАР ҚҰРАЛДАРЫ
Физикалық шамалар
Халықаралық жүйе
ЗАТТЫҢ КОНСТИТУЦИЯСЫ
Атом
Ион
Изотоптар, изобарлар және изотондар
Химиялық элементтер және белгілер
Атомдық масса
Мерзімді кесте
МАҢЫЗДЫ ЖӘНЕ ЭНЕРГИЯ
Зат және қоспалар
Дене және нысан
Химиялық және физикалық құбылыстар
Заттың қасиеттері
Энергия түрлері
Химиялық байланыс
Газдың тұрақтылығы
Иондық байланыс
Коваленттік байланыстыру
Металл қосылымы
OCTETO теориясы
Химиялық облигациялар полярлығы
Молекулалық полярлық
INTERMOLECULAR байланысы
ИНТЕРМОЛЕКУЛАРЛЫҚ ҚЫЗМЕТ
Сутегі көпірлері
Dipole-Dipole
Лондон күштері
Молекулярлық геометрия
Сызықтық
Бұрыш
Жазықтықтағы үшбұрыш
Пирамида
Тетраэдр
ХИМИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУ
Жіктеу
Физикалық күйлер
Фазалар мен сызбалар өзгереді
Аллотропия
ҚҰРАЛДАР
Зат және қоспалар
Жүйелер мен фазалар
Қоспаны бөлу
Химиялық реакциялар
Химиялық теңдеу
Тепе-теңдік
Химиялық теңдеу жылдамдығы
Химиялық реакциялар түрлері
Лавойзер заңы
Пруст заңы
Радиоактивтілік
Радиациялық ыдырау
Ыдырау және жартылай шығарылу кезеңі
Организмге әсері
Зерттеуге кіріспе
Химия дегеніміз не
Зат және зат
Заттың физикалық күйлері
Фазалар мен сызбалар өзгереді
Аллотропия
Қоспаны бөлу
Атомдық модельдер
Далтон
Томпсон
Рутерфорд
Бор
Шредингер
Бройль
Белгісіздік принципі