Химия

Молярлық фракция (x)


Молярлы бөлшек - бұл физикалық химияда кең қолданылатын шоғырлану бірлігі.

Ерітіндінің де, еріткіштің де молярлық бөлігінің мәнін табуға болады. Бұл өлшемсіз бірлік.

немесе

немесе

Сонымен:

Қайда:
х = ерітіндінің молярлық үлесі
х1= ерітіндінің молярлық үлесі
х2 = еріткіштің молярлық үлесі
жоқ1= моль ерітіндісі
жоқ2 = моль еріткіш саны
n = моль ерітіндісі

Ескерту:Мысал:

52,0 г сахароза қосу, С12Н22The11, 48,0 г су құйып, ерітінді түзіңіз, осы ерітіндідегі сахарозаның молярлық үлесін есептеңіз:

            

Ерітіндінің (сахарозаның) молярлық бөлігін табу үшін: