Химия

Энтальпия (жалғасы)


Бұл бейтараптандыру реакциясының энтальпиясы (тұз бен су түзетін қышқыл мен негіз арасындағы). Реакция экзотермиялық.

Бұл - толығымен немесе шексіз сұйылтылған барлық заттар болып табылатын, 1моль Н + қышқылдың бейтарапталуында 25 ° С және 1м температурада, энтальпияның өзгеруі.

Мысалдар:

Бұл алынған зат ерітіндісін сұйылтуға жеткілікті су мөлшерінде 1моль ерітуге қатысатын энтальпияның өзгеруі.

Қатты стақан суға құйған кезде ол ериді. Бұл ретпен, ол: