Химия

Ерігіштік қисықтары


Бұл температура функциясы ретінде заттардың ерігіштік коэффициенттерінің өзгеруін көрсететін графиктер.

100 г судағы калий нитратының ерігіштік коэффициенттерін қараңыз.

Осы мәліметтерден ерігіштік қисығын жинауға болады.

Температура (° C)

(г) КНО3 / 100гр су

0

13,3

10

20,9

20

31,6

30

45,8

40

63,9

50

85,5

60

110

70

138

80

169

90

202

100

246

Кез келген нүктеге жоғарғы жағында ерігіштігінің қисық сызығының шешімі болып табылады қаныққан.
Кез келген нүктеге жоғарыда ерігіштігінің қисық сызығының шешімі болып табылады үстірт.
Кез келген нүктеге төменде ерігіштігінің қисық сызығының шешімі болып табылады қанықпаған.