Химия

Титрлеу


Бұл көлемді талдау әдісі, белгілі молярлық ерітінділердің біреуінің жұмсалған көлемі бойынша қышқылдың немесе базалық концентрацияның анықталуынан тұрады.

Бұл әдіс химиялық зертханаларда келесі шыны ыдыстар мен реагенттерді қолдана отырып кеңінен қолданылады:

- ерленмейер (ерітінділерді сақтау және дайындау үшін қолданылатын әйнек);

- буретте (шыны түтік миллиметрмен шүмектен тұрады);

- қышқыл негізінің көрсеткіші (фенолфталеин, метил апельсин және т.б.).

Бюретте белгілі концентрация ерітіндісі қойылады, ол анықталатын концентрация ерітіндісінің аликотына (бөлігіне) қосылады.

Индикатор түс өзгерген сәтте біз соңғы нүкте немесе эквиваленттік нүкте деп атаймыз. Бюретте жұмсалған көлемге назар аударыңыз.

Осы көлем арқылы молда бір-бірімен әрекеттесетін шамаларды анықтай аламыз.