Химия

Органикалық реакциялар


Табиғатта миллиондаған органикалық заттар бар. Осы заттармен жүретін химиялық реакциялардың мөлшері орасан зор. Кейбіреулерін болжауға болады.

Ең маңызды органикалық реакциялар:
- қосу реакциясы
- алмастыру реакциясы
- тотығу реакциясы
- жою реакциясы

Қосу реакциясы

Қосылу реакциясы - органикалық немесе бейорганикалық заттан атом органикалық затқа қосылатын реакциялар.

Алкендер мен алкиндер сияқты қанықпаған көмірсутектерде кездеседі. Олар қос және үштік байланыстың үзілуімен сипатталады.

Қанықпаған көмірсутектерде ең әлсіз байланыс (π байланыс) кезінде ыдырау жүреді және екі жаңа байланыс (δ байланыс) пайда болады.

Негізгі қосымша реакциялар:

- каталитикалық гидрогенизация
- галогендеу
- HX қосу
- суды қосу
- хош иісті қоспалар

Төменде әрқайсысын зерттейміз.