Химия

Интрамолекулалық облигациялар


Иондық байланыс

Иондық байланыс - қарама-қарсы электр заряды иондарының (аниондар мен катиондар) өзгеруінің нәтижесі.

Бұл байланыс әдетте металдар мен бейметалдар арасында болады.

Металдар - соңғы қабықтағы 1 - 3 электрон; электрондарды жоғалту және катиондарды қалыптастыру үрдісі. Көбірек электропозитивті немесе азырақ электронегативті элементтер.

Бейметалдар - соңғы қабықтағы 5 - 7 электрон; электрондарды алуға және аниондар түзуге бейімділік. Көбірек электронегативті немесе азырақ электропозитивті элементтер.

Сонымен:

METAL + NON METAL → ИОНДЫ ҚОСУ

Мысал: Na және Cl

Na (Z = 11) K = 2 L = 8 M = 1
Cl (Z = 17) K = 2 L = 8 M = 7


Хлор 7 алғысы келеді, соңғы қабатта. 8e (асыл газдарға тең) алу үшін сізге 1e қажет.

Иондық байланыстар иондық қосылыстар түзеді, олар катиондар мен аниондардан тұрады. Мұндай иондық қосылыстар әр атомның электронды алу немесе жоғалту қабілетіне сәйкес қалыптасады. Бұл қабілет валенттілік.

Химиялық элементтердің (кейбір сілтілі, жер сілтілі, кальцоген және галоген) валенттілігімен кестеге назар аударыңыз:

СЫМБОЛ

Химиялық элементтер

ЭЛЕКТР ТӘРТІБІ

Ішінде

Натрий

+1

Қ

ПОТАЦИУМ

+1

Mg

Магнезия

+2

Ca

Кальций

+2

Әл

АЛУМИНУМ

+3

F

ШҰҒЫЛ

-1

Cl

Хлор

-1

Бр

BROMO

-1

The

OXYGEN

-2

S

SULFUR

-2

Басқа химиялық элементтердің валенттілігі:

СЫМБОЛ

Химиялық элементтер

ЭЛЕКТР ТӘРТІБІ

Fe

IRON

+2

Fe

IRON

+3

Ag

ЖІГІТ

+1

Zn

ZINC

+2

Мысал: Mg және Cl

«қайшы ережесі», Онда катион соңғы формуладағы хлор (металл емес) саны болады, ал анион - магний (металл) саны болады.

Тағы бір мысал: Al және O


Бұл жағдайда «қайшылар ережесі» де қолданылды. Соңғы формула шақырылады ион формуласы.

Электрондық формула / Льюис теориясы

Электрондық формула атомдардың валенттік қабаттарындағы электрондарды білдіреді.

Мыс., NaCl

Электрондық формула формула деп те аталады Льюис, өйткені оны осы ғалым ұсынған.

Ионды байланыстыру қасиеттері:

- бөлме температурасында және 1 м қысыммен қатты;
- жоғары PF және PE бар;
- мысалы, су сияқты поляр еріткіштерде ериді;
- сулы ерітіндіде және балқытылған кезде электр қуатын өткізіңіз.