Химия

Жалпақ изомерия (жалғасы)


Метамерия немесе компенсациялық изомерия

Бұл изомерия бірдей функцияға жататын, бірақ көміртегі тізбегіндегі гетероатом позициясында ерекшеленетін изомерлер арасында кездеседі.

Гетероатом әрқашан көміртектер арасында болуы керек.

Мысалдар:

Изомерия функциясы

Изомерлер әр түрлі функцияларға жататын кезде пайда болады. Изомерияның бұл түріне ең көп таралған изомерлер:

- алкоголь және эфирлер
- альдегид және кетон
- карбон қышқылы және эфир

Мысалдар:

- алкоголь және эфир: C2Н6The

- альдегид және кетон: C3Н6The

- карбон қышқылы және эфир: C4Н8The2