Химия

Макромолекулалар


Органикалық химия аясында біз салыстырмалы түрде кішкентай молекулаларды, сонымен қатар ірі заттарды зерттейміз. Бұл молекулаларды атаймыз макромолекулалар.

The макромолекулалар деп те атауға болады полимерлер.

Олар макромолекулаларға бөлінеді. табиғи және синтетикалық.

Макромолекулалар табиғи барлық тіршілік иелері үшін іргелі биомолекулалар болып табылады, олар:

- Гликидтер
- Липидтер
- Ақуыздар

Макромолекулалар синтетикалық Олар пластмассалар өндірісінің негізі болып табылады.

Әрі қарай, біз гликидтермен макромолекулаларды зерттеуді бастаймыз және олардың негізгі түрлерін (глюкоза, фруктоза, сахароза және т.б.) білеміз.