Химия

Жазық изомерия


Бұл изомеризм, онда қосылыстар олардың жалпақ құрылымдық формулаларымен анықталады.

Ол жалпақ тізбек, позиция, метамерия, функция және таутомерия болып бөлінеді.

Желілік жалпақ изомерия

Бұл изомерия изомерлер бірдей функцияға жататын, бірақ көміртегі тізбегінің түріне байланысты болған кезде пайда болады. Мысалдар:

Жазық позиция - изомер

Бұл бірдей функцияға жататын, тізбектің бірдей түріне ие, бірақ радикалдар, қанықпаған немесе функционалды топтар позициясында ерекшеленетін изомерлер арасында пайда болады. Мысалдар:

- радикалдар позициясының айырмашылығы:

- қанықпаған позициядағы айырмашылық:

- функционалды топтық позициядағы айырмашылық: