Химия

Жалпақ изомерия (жалғасы)


Таутомерия изомериясы

Бұл изомерия - бұл жалпақ изомерияның ерекше жағдайы, онда изомерлер әртүрлі химиялық функцияларға жатады және динамикалық химиялық тепе-теңдікті орнатады. Ең жиі кездесетін жағдайлар:

- альдегид және енол
- кетон және энол

Төмендегі мысалдарды орындаңыз.

- альдегид және енол

- кетон және энол