Химия

Көміртекті тізбектер


Көміртек атомында көміртегі тізбегін қалыптастыру қасиеті бар. Олар жіктеледі ашық жабық немесе аралас.

Ашық тізбектерді ациклді немесе алифатикалық тізбектер деп те атайды. Олардың екі немесе тізбек ұштары болады.

Олар гетероатомның болуына байланысты немесе көміртектер арасында емес.

- біртекті - көміртектер арасында гетероатом жоқ.

- гетерогенді - көміртектер арасында гетероатом бар.


Ашық тізбектерді көміртегі тізбегінде радикалдардың (бұтақтардың) болуына байланысты да жіктеуге болады.

- қалыпты - радикалдар жоқ.

- тармақталған - радикалдарға ие.

Ашық көміртегі тізбегін химиялық байланыс түріне қарай жіктеуге болады.

қаныққан - көміртегі тізбегінде жай байланыстар болған кезде.

қанықпаған - көміртегі тізбегінде қос немесе үштік байланыс болған кезде.