Химия

Көміртекті тізбектердің қысқаша мазмұны


Осы тақырыпта ашық, жабық және аралас көміртегі тізбегі туралы білгендерімізді қорытындылауға арналған сызбаны ұсынамыз.

Төмендегі түйіндемені және жіктеудің мысалын келтіріңіз

Мысал: Linalool - лаванда майынан оқшауланған зат және келесі құрылымдық формула бар:

Бұл құрылымды қалай жіктеуге болады?

- ациклді
- тармақталған
- қанықпаған
- біртекті