Химия

Стохиометрия (жалғасы)


Тазалықты есептеу

Тазалықты есептеу заттардағы қоспалардың мөлшерін анықтау үшін жасалады. Бұл есептеулер кеңінен қолданылады, өйткені барлық заттар таза емес.

Мысал: 80% кальций карбонаты бар кальцит үлгісі қыздырғанда реакцияға сәйкес ыдырайды:

800 г кальцитті күйдіруден кальций оксидінің қандай массасы алынады?

х = 640г CaCO3

Есептеудің қалған бөлігі үшін тек таза CaCO3 мәні қолданылады, яғни 640г.


х = 358,4г CaO

Пайданы есептеу

Химиялық реакцияларда көбінесе өнімнің мөлшері күтілетін шамадан аз болуы жиі кездеседі. Бұл жағдайда кірістілік жалпы болмады. Бұл әртүрлі себептермен орын алуы мүмкін, мысалы, құралдың немесе реагенттің сапасының нашарлығы, оператордың дайындығы нашар және басқалар.

Химиялық реакцияның шығымдылығын есептеу алынған өнім мен теориялық мөлшерден (алу керек) жасалады. Егер реакцияның шығымдылығына сілтеме болмаса, ол 100% болды деп болжанады. Мысал:

Гематит кендерінен темір алу процесінде (Fe2The3) теңдестірілмеген химиялық теңдеуді қарастырайық:

480 г кенді пайдаланып, реакция кезінде 80% кірісті алсақ, өндірілген темірдің мөлшері мынандай болады:

Теңдестірілген теңдеу:

Деректер: 1Fe2The3 = 480г
80% кірістілікте 2Fe = x (m)
MM Fe2The3 = 160г / моль
MM Fe = 56г / моль


х = 336г Fe

Табысты есептеу:


х = 268,8г Fe