Химия

Көмірсутектер (жалғасы)


Олар көміртегі тізбегінде екі қос байланысқа ие ациклді көмірсутектер. Оның жалпы формуласы CжоқН2n-2

Ең танымал диен - бұл 2-метил-бута-1,3-диен (изопрена).

Мысалдарға сүйеніңіз.