Химия

Нитрилдер


Нитрилдер - азотты органикалық қосылыстар, олардың құрамында функционалды топ - C ≡ N бар.

Оларды цианидтер деп атауға болады. Ең көп таралған нитрилдер - сутегі цианиді.

Кейбір мысалдарды қараңыз:

- Метаненитрил немесе сутегі цианиді немесе сутегі цианиді - бұл 1782 жылы ашылған ащы бадаммен хош иісті газ.

- Этаненитрил немесе ацетонитрил немесе метил цианиді - өте уытты, жұмсақ иісі бар түссіз сұйықтық.

Он төрт көміртек атомына дейінгі ашық тізбектегі нитрилдер бөлме температурасында сұйық және суда ерімейді. Олар өте улы.

Ең маңызды қанықпаған нитрил - акрилонитрил. Ол синтетикалық жүн сияқты акрилді полимерлер өндірісінде қолданылады, орлон.