Химия

Әминдер (жалғасы)


Номенклатура

IUPAC-қа сәйкес аминдер тоқтатылуы керек АМИНА.

Төменде бірнеше мысал келтіріңіз.фениламин