Химия

Химиялық кинетика (жалғасы)


Енді бірнеше мысалды қарастырамыз. Аммиак синтезінің реакциясы бойынша келесі мәселені қараңыз:

Сутегі газы әр 4 минут сайын 18 моль мөлшерінде жұмсалады. Есепте:

а) N тұтыну жылдамдығы2


б) NH түзілу жылдамдығы3

в) тұтынылған массасы Н2 минутына

г) NH алынған масса3 минутына

Химиялық реакция кезінде реагенттердің концентрациясы (B) төмендейді, ал өнімдердің концентрациясы жоғарылайды (А).


Дереккөз: //cesarmauriciosantos-fisqui.blogspot.com/2008_09_01_archive.html

Реагенттердің концентрациясы нөлге жетуі немесе жетпеуі мүмкін. Егер реагенттердің концентрациясы төмендесе, реакция жылдамдығы да төмендейді. Реакция аяқталған кезде жылдамдық нөлге тең болады.


КӨЗІ: //inorgan221.iq.unesp.br/quimgeral/answer/graph.gif

Тұтыну және өндіріс жылдамдығы

Орташа тұтыну коэффициенті - реактивтің уақыт бірлігіне жұмсалатын «жоғалып кететін» реактивтің өлшемі.

Өндірістің орташа жылдамдығы - бұл уақыт бірлігіне реакция кезінде түзілетін өнімнің өлшемі. Жалпы реакция болыңыз:

Бұл жағдайда реактивті а деп те атауға болады реактор.

Химиялық теңдеу әр реагенттің стехиометриялық коэффициентін бере алады. Бұл коэффициент заттың моль санын білдіреді. Жалпы химиялық теңдеуді қараңыз а, ә, в және д стехиометриялық коэффициенттер және А, B, C және D бұл химикаттар.

Реагенттерді тұтыну жылдамдығы:

Мысал:

Өнімді қалыптастыру жылдамдығы:

Химиялық реакцияның пайда болу шарттары

Химиялық реакцияның жүруі үшін реактивтер арасында химиялық байланыс және жақындық болуы керек. Химиялық реакцияның маңызды шарттарының бірі болып табылады активтендіру энергиясы және реактивті молекулалар арасындағы коллизиялар.